In Search of Military Translation Cultures

Translation and Interpreting in World War II in Finland

Papers

PAPERS IN FINLAND AND ABROAD

(updated 10.9.2015)

2015

Kujamäki, Pekka. Reconstructing past military translation cultures: pros and cons of different sources. “EMUNI Agricola Summer School: International Translation Studies Summer School”, 1.-12.6.2015, University of Turku.

Kujamäki, Pekka. ”Sprichst du Deutsch?” Beobachtungen von translatorischen Karrieren in Finnland im Krieg (…und darüber hinaus). Berufungsvortrag, 6.3.2015, Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaften, Karl-Franzens-Universität Graz.

Kujamäki, Pekka. A friend and a foe? Military interpreters of WWII in Finland embodying frontiers. “XXXV VAKKI SYMPOSIUM: Borders under Negotiation”, 12.–13.2.2015. University of Vaasa.

Kujamäki, Pekka. Kolmannen valtakunnan palveluksessa. Ryhmäkuva Saksan vuoristoarmeijan tulkeista (Norjassa ja) Suomessa. “XIII Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi / XIII Symposium on Translation and Interpreting”, 10.-11.4.2015. The Finnish Association of Translators and Interpreters and University of Helsinki.

Probirskaja, Svetlana. Military Interpreters in the wars between Finland and Soviet Union 1939-1944. (Paper in Russia). “Russkij kruzhok”, 18.2.2015. Department of World Cultures, University of Helsinki.

Probirskaja, Svetlana.  Sotatulkit Suomen ja Neuvostoliiton välisissä sodissa. “4K: Kielen,  kirjallisuuden ja kulttuurin kohtaamisia”, 1.4.2015. Department of Modern Languages, University of Helsinki.

Syrjänen, Niina. ”Toiminut rintamakuuluttajana, -kirjeenvaihtajana ja tulkkina”. Sotatulkkien ja -kääntäjien tehtävänimikkeet ammattikuvan rakentajina. “XIII Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi / XIII Symposium on Translation and Interpreting”, 10.-11.4.2015. The Finnish Association of Translators and Interpreters and University of Helsinki.

Syrjänen, Niina. Nielaiseeko arkisto tutkijan? Aineisto rajoittaa, mutta aineistoakin on rajoitettava. Translation Studies Research Seminar, 13.3.2015. University of Eastern Finland.

2014

Kujamäki, Pekka. Sodankäynnin tuntemattomat käännöskulttuurit. Sotavankileirien tulkit 1941-1944 (Poster). “Poster Seminar” of the Doctoral Program KIELTO, 14.2.2014, University of Eastern Finland.

Kujamäki, Pekka. Natural born professionals? Children as interpreters in WW2 in Finland. “2nd International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation NPIT2”, 29.-31.5.2014, Germersheim.

Kujamäki, Pekka. Im Dienst des Reiches im Hohen Norden. Wehrmachtsdolmetscher beim Armeeoberkommando 20 in Norwegen und Finnland. “Translation und das ‘Dritte Reich'”, 5.-6.12.2014, Berlin.

Pasanen, Päivi and Svetlana Probirskaja. Sodankäynnin tuntemattomat  käännöskulttuurit. “Research symposium on the interfaces between language, literature and culture”, 19.5.2014. Department of Modern Languages, University of Helsinki.

Probirskaja, Svetlana. Sotatulkit agentteina. ”XII Kääntämisen ja  tulkkauksen tutkimuksen symposiumi/ XII Symposium on Translation and  Interpreting”, 11.–12.4.2014. The Finnish Association of Translators  and Interpreters and University of Tampere.

Probirskaja, Svetlana. Between ideology and ethnicity: Soviet interpreters in military conflicts between the Soviet Union and Finland. “Translation und das ‘Dritte Reich'”, 5.-6.12.2014, Berlin.

Syrjänen, Niina. Sirpaleista kokonaisuudeksi? Käännöskulttuurin muodostavia tekijöitä talvi- ja jatkosotien Päämajassa. (Poster). ”XII Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi/ XII Symposium on Translation and Interpreting”, 11.–12.4.2014. The Finnish Association of Translators and Interpreters and University of Tampere.

Syrjänen, Niina. Yhteisöviestinnän käsitteet Päämajan monikielisyyttä jäsentämässä. KIELTO Research Seminar, 25.-26.9.2014. University of Eastern Finland.

2013

Kujamäki, Pekka. Sodan tulkit kuvassa – kuvat sodan tulkkien tutkimuksessa. ”XI Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi / XI Symposium on Translation and Interpreting”, 12.-13.4.2013. The Finnish Association of Translators and Interpreters and University of Turku.

Kujamäki, Pekka. Interpreting for Generals – Military interpreters in Finnish propaganda photography. “Framing the Interpreter.” International Workshop, 10.-11.5.2013. University of Graz, Department of Translation Studies.

Kujamäki, Pekka. Auf Distanz gehen durch Translation? Zu verbindenden und trennenden Funktionen der militärischen Translationstätigkeit in der “finnisch-deutschen Zone” (1941-1944) in Nordfinnland (Poster). 7th EST CONGRESS  “Translation Studies: Centres and Peripheries”, 29.8–1.9. 2013, Germersheim.

Kujamäki, Pekka. Lapset tulkkeina jatkosodassa – maallikkoja vai ammattilaisia? “AFinLa 2013 – Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics. Workshop: Maallikkokääntämisen ja -tulkkauksen konteksteja ja käytänteitä.” 14.-16.11.2013, University of Turku.

Kujamäki, Pekka. Entä jos “sotatulkkia ei olekaan? Yleispätevien päätelmien esteistä. “Historia, kieli ja kääntäminen – kosketuspintoja etsimässä.” Workshop organized by In Search of Military Translation Cultures project and the Doctoral Program KIELTO, 2.12.2013, University of Eastern Finland.

Kujamäki, Pekka. Sodan kääntäjät ja tulkit näkökulmana sodan monikulttuuristen tilojen dynamiikkaan. Guest lecture in the research seminar of TraSt (Translation Studies) doctoral programme, 9.12.2013, University of Helsinki.

Kujamäki, Pekka. Sotilasyhteistyön tuntosarvet: Yhteysesikunta Roin upseerit ja tulkit aseveljeyden rakentajina ja representoijina. “Transcultural Encounters Symposium / Ylikulttuuriset kohtaamiset -symposiumi”, 12.-13.12.2013, University of Oulu.

Leskinen, Sanna. Historiantutkija risteyksessä. “Historia, kieli ja kääntäminen – kosketuspintoja etsimässä.” Workshop organized by  In Search of Military Translation Cultures project and the Doctoral Program KIELTO, 2.12.2013, University of Eastern Finland.

Leskinen, Sanna. Suomen armeijan etnisen kirjavuuden tutkimuksen haasteita esimerkkien valossa. “Transcultural Encounters Symposium / Ylikulttuuriset kohtaamiset -symposiumi”, 12.-13.12.2013, University of Oulu.

Syrjänen, Niina & Leskinen, Sanna. Sotatulkin kielitaitovaatimukset: tarkastelukohteena Maavoimien venäjänkielentaitoiset vuonna 1940. ”XI Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi / XI Symposium on Translation and Interpreting”, 12.-13.4.2013. The Finnish Association of Translators and Interpreters and University of Turku.

Syrjänen, Niina. In Search of Military Translation Cultures: Methodological Issues. ”EMUNI STRIDON Translation Studies Doctoral and Teacher Training Summer School”, 24.6.-5.7.2013. University of Ljubljana.

Syrjänen, Niina. Die Bewertung der Sprachkenntnisse als Grundlage für die Dolmetscherrekrutierung in der finnischen Armee im Zweiten Weltkrieg – ein Puzzle im Puzzleteil. ”Vielfalt mit Methode. Translatorische Phänomene als Gegenstand von Dissertationen/ Postgraduate conference on Translation Studies”, 19.–21.9.2013. University of Graz.

2012

Kujamäki, Pekka. Aseveljien tulkkina. Arkistonäkökulma suomalais-saksalaisen vyöhykkeen tulkkien toimintaan. “X Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi / IX Symposium on Translation and Interpreting”, 20.-21.4.2012. The Finnish Association of Translators and Interpreters and University of Vaasa.

Kujamäki, Pekka. Mediating for Brothers-in-Arms: Finnish Army Liaison Officers as Non-professional Translators and Interpreters in Northern Finland in 1941-1944. “1st International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation NPIT1”, 17.-19.5.2012. Alma Mater Studiorum Università di Bologna at Forli, Dipartimento di Studi Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e Culture.

Kujamäki, Pekka & Kaisa Koskinen. Fictional Interpreters in Historical Research on WW2. “4th Conference of the International Association for Translation and Intercultural Studies”, 24.-27.7.2012. Queen’s University Belfast.

Kujamäki, Pekka. Multiculturality and linguistic landscapes in the “Finnish-German Zone” 1941-1944. A reconstruction. “CROSSLING Seminar: Crosscultural Encounters”, 27.9.2012. University of Eastern Finland.

Kujamäki, Pekka & Leena Kolehmainen. Mehrsprachigkeit und Translation als Medium und Kontakt. Zwei Joensuuer Projekte stellen sich vor. (Poster) “Finnische Germanistentagung.” 4.-5.10.2012. University of Helsinki.

Kujamäki, Pekka. Much ado about translation. On solving a jigsaw of military translation cultures. “In Search of Military Translation Cultures: Methodological and Conceptual Challenges. A Workshop.” 13.12.2012. University of Eastern Finland.

Leskinen, Sanna. Questions of interpreters’ ethnicity and nationality in wartime Finnish military forces. “In Search of Military Translation Cultures: Methodological and Conceptual Challenges. A Workshop.” 13.12.2012. University of Eastern Finland.

Pasanen, Päivi. Kääntäjät ja tulkit jatkosodan toimijoina. Research Seminar of the Department of Modern Languages, 28.2.2012, University of Helsinki.

Pasanen, Päivi. Sota-ajan tulkkien profiilit osana käännöskulttuureja. “X Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi / IX Symposium on Translation and Interpreting”, 20.-21.4.2012. The Finnish Association of Translators and Interpreters and University of Vaasa.

Pasanen, Päivi. Interpreting in Finnish POW camps. “In Search of Military Translation Cultures: Methodological and Conceptual Challenges. A Workshop.” 13.12.2012. University of Eastern Finland.

Probirskaja, Svetlana. Sotatulkin roolit. Esimerkkinä neuvostotulkit talvi- ja jatkosodassa. “X Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi / IX Symposium on Translation and Interpreting”, 20.-21.4.2012. The Finnish Association of Translators and Interpreters and University of Vaasa.

Probirskaja, Svetlana. Who did what? Soviet interpreters / interrogators in military conflicts between the Soviet Union and Finland. “In Search of Military Translation Cultures: Methodological and Conceptual Challenges. A Workshop.” 13.12.2012. University of Eastern Finland.

2011

Karhunen, Sinikka. Tulkin tehtävät ja työolot jatkosodan sotavankileirillä. “AFinLAn syyssymposium” (AFinLA Autumn Symposium), 11.-12.11.2011, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus.

Karhunen, Sinikka. Sodankäynnin tuntemattomat tulkit.  “Бубриховские чтения: Изучение языков и культур прибалтийско-финских народов в полиэтническом пространстве” (Research on Baltic and Finnish Philology and Culture in an Polyethnic Society), 21.10.2011, Petrozavodsk State University, Faculty of Baltic and Finnish Philology and Culture.

Kujamäki, Pekka. Velmu, petturi vai uskollinen palvelija? – Sota(vanki)tulkkien fiktiivisiä representaatioita. “AFinLAn syyssymposium” (AFinLA Autumn Symposium), 11.-12.11.2011, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus.

Kujamäki, Pekka. Sota, käännöskulttuurit ja toimijuus. Plenary speech. “IX Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi / IX Symposium on Translation and Interpreting”, 15.-16.4.2011. The Finnish Association of Translators and Interpreters and University of Eastern Finland, Joensuu.

Kujamäki, Pekka. Military Translation Cultures in World War II, Finland. “Languages at War: policies and practices of language contacts in conflict”, 7.-9.4.2011, Imperial War Museum, London.

Pasanen, Päivi. Suomalaisen sotavankileiritulkin muotokuva. AFinLAn syyssymposium (AFinLA Autumn Symposium), 11.-12.11.2011, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus.

Pasanen, Päivi. Conceptual Chaos of Prisoner-of-war camps in the Continuation War. “Nordterm2011“, 8.-9.6.2011. The Finnish Terminology Centre and University of Vaasa, Vaasa.

Pasanen, Päivi. Kääntäjät ja tulkit toimijoina sotavanki-instituution narratiiveissa. “IX Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi / IX Symposium on Translation and Interpreting”, 15.-16.4.2011. The Finnish Association of Translators and Interpreters and University of Eastern Finland, Joensuu.

Papers before project start

Kujamäki, Pekka. Dolmetscher und Übersetzer im Zweiten Weltkrieg: Unbekannte Statisten auf der Bühne von Konflikten? “LICTRA 2010: Translationsforschung – Internationale Synergien”, 19.-21.5.2010. Universität Leipzig. (http://www.lictra.info)

Kujamäki, Pekka. In search of the unknown military interpreter. “Translation Studies: Moving in – Moving on”, 10.-12.12.2009. University of Joensuu, Joensuu,

Kujamäki, Pekka. Kahden tulen välissä. Keitä olivat sodan kääntäjät ja tulkit? Mitä oli kääntäminen ja tulkkaus sodassa? “VII Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi / VII Symposium on Translation and Interpreting.”, 25.4.2009. The Finnish Association of Translators and Interpreters and University of Tampere.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: